Udgravning ved Løgumgårde (HAM4276)


Graveske_og_rapport_01

Intro

Arkæologisk undersøgelse af overpløjet gravhøj. Udgravningen afdækkede resterne af gravhøjen. Centralt lå resterne af en forstyrret grav med gravgaver: bronzesegl + glasperler. Gravhøjen dateres til ældre bronzealder (1500-1300 f.Kr.) Undersøgelsesår 2006

Er du interesseret i at vide mere om denne lokalitet, findes der en mere udførlig udgravningsberetning på Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev, Dalgade 7, 6100 Haderslev.