Udgravning ved Løgumgårde (HAM4214)


Graveske_og_rapport_01

Intro

Arkæologisk undersøgelse af overpløjet gravhøj. Udgravningen afdækkede resterne af en bronzealdergrav med kistespor. Under denne fandtes en dobbelt mandsgrav fra yngre enkeltgravstid. Gravgaver: to stridsøkser og en kuglekølle. Undersøgelsesår 2006.

Er du interesseret i at vide mere om denne lokalitet, findes der en mere udførlig udgravningsberetning på Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev, Dalgade 7, 6100 Haderslev.