Udgravning ved Løgismose Syd


Graveske & rapport

Intro

Arkæologisk forundersøgelse af ny spildevandsledning mellem Nellemose og Løgismose Strand Camping frembragte bebyggelsesspor i form af kogegruber og gruber, der dateres bredt til oldtid. Endvidere femkom agerrener og dermed spor af højryggede agre fra middelalder/efterreformatorisk tid.