Udgravning ved Krogslundvej Nordvest


Graveske & rapport

Intro

Ved forundersøgelsen fremkom en enkelt kogestensgrube, der overordnet kan dateres til bronze- eller jernalder. Derudover fremkom en del yngre anlægsspor i form af drængrøfter samt nyere tids nedgravninger i forbindelse med drængrøfterne.