Udgravning ved Krogsgård


Graveske & rapport

Intro

Der blev ved undersøgelserne lokaliseret 13 brandgrave, 18 mulige brandgrave, 23 kogegruber, 54 kogestensgruber, 50 gruber, 28 stolpehuller og 10 grøfter.

To af brandgravene kunne dateres til henholdsvis ældre germansk jernalder og overgangen mellem yngre bronzealder og førromersk jernalder. I den ældste brandgrav blev der lokaliseret enskiveskraber, ligesom der blev fundet endnu en skraber på markoverfladen kun 20 m derfra. I to endnu udaterede brandgrave lå der henholdsvis en brændt tand og en brændt øreknogle.