Udgravning ved Krogsbølle Kirkebakke


Graveske & rapport

Intro

OBM4541 Krogsbølle Kirkebakke, Krogsbølle sogn. Forundersøgelse ved Krogsbølle Kirkebakke med fund af spredte bebyggelsesspor fra tragtbægerkultur samt bronze- eller jernalder. Arkæologisk rapport nr. 279, 2009, af cand.mag. Mathias Søndergaard

Forud for projekteret byggemodning er der gennemført arkæologisk forundersøgelse af et 13.000 kvm stort delareal ved Krogsbølle Kirkebakke, Krogsbølle sogn, Skam herred, Fyns amt.
Ved Forundersøgelsen blev konstateret en grube med lerkarskår fra tragtbægerkultur (ca. 4000-2800 f.Kr) i bondestenalderen, bebyggelsesspor i form af sandsynligvis 1 eller 2 treskibede huse fra bronze- eller jernalder samt et agersystem fra middelalder/efterreformatorisk tid.