Udgravning ved Kragemade (HAM1221)


Graveske_og_rapport_01

Intro

Arkæologisk undersøgelse forud for råstofindvinding. Udgravningen afdækkede fire udskudshuse fra middelalderen. Der er tale om to huse i to faser. Derudover registreredes et antal gruber, en diffus grøft og kanten af et vådområde. Undersøgelsesår 2007.

Er du interesseret i at vide mere om denne lokalitet, findes der en mere udførlig udgravningsberetning på Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev, Dalgade 7, 6100 Haderslev.