Udgravning ved Kragdal (HAM4652)


Graveske_og_rapport_01

Intro

Arkæologisk undersøgelse forud for parcelhus udstykning. Udgravningen afdækkede bl.a. en gravurne fra yngre bronzealder (1000-500 f.Kr). Undersøgelsesår 2007.

Er du interesseret i at vide mere om denne lokalitet, findes der en mere udførlig udgravningsberetning på Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev, Dalgade 7, 6100 Haderslev.