Udgravning ved Kræmmerled Vest


Graveske & rapport

Intro

Ved forundersøgelsen fremkom bebyggelsesspor fra førromersk og romersk jernalder i form af dele af 2-3 huskonstruktioner, heraf en mulig brandtomt, samt spredte stolpehuller og mindre gruber også to treskibede huse og et par mindre økonomibygninger.