Udgravning ved Kræmmerled


Graveske & rapport

Intro

Ved undersøgelsen blev afdækket en gård, to jernudvindingsovne og to brandgravfelter fra ældre jernalder. Gården bestod af et hus anvendt til beboelse og stald, dele af omgivende hegn samt nedgravninger.