Udgravning ved Korshøjgård I og II (MKH1570 og MKH1571)


Graveske_og_rapport_01

Intro

Arkæologisk undersøgelse forud for forlægning af Lilballevej. Udgravningen afdækkede bl.a. flere gruber til hørproduktion, både hørristning og hørrødningsgruber (19. årh.). Samt en ringgrøft fra nyere tid, formodentlig en pinsebod. Undersøgelsesår 2006.

Er du interesseret i at vide mere om denne lokalitet, findes der en mere udførlig udgravningsberetning på Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev, Dalgade 7, 6100 Haderslev.