Udgravning ved Kohave Syd


Graveske & rapport

Intro

Ved udgravningen fremkom brandgravfelt fra yngre førromersk jernalder (ca. 250 f.Kr. - år 1 e.Kr.), kogegruber og spredte fyldskifter fra oldtid samt agerrener fra middelalder/historisk tid.