Udgravning ved Kobbervænget


Graveske & rapport

Intro

Den arkæologiske forundersøgelse af det kuperede område ved Kobbervænget, stillede forventninger om forekomster af stenalderbosættelse. På trods af det topografiske potentiale kunne der ikke påvises arkæologiske anlæg på lokaliteten.