Udgravning ved Kobbelgård (HAM4885)


Graveske_og_rapport_01

Intro

Arkæologisk undersøgelse i forbindelse med overvågning af restaureringsprojektet Lønt Bæk. Udgravningen afdækkede rester af en bro fra 1200-tallet, bygningstømmer og funderingspæle til en bygning (1300-tallet). Undersøgelsesår 2008.

Er du interesseret i at vide mere om denne lokalitet, findes der en mere udførlig udgravningsberetning på Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev, Dalgade 7, 6100 Haderslev.