Udgravning ved Knud Bankesgyden


Graveske & rapport

Intro

Der fremkom ingen anlæg af arkæologisk interesse ved udlægningen af 4 søgegrøfter på det 7000 m2 store område. De anlægsspor der fremkom, bestod af 2 stenfyldte drængrøfter, som må dateres til efterreformatorisk tid.