Udgravning ved Klosterbjerg I (HAM4751)


Graveske_og_rapport_01

Intro

Arkæologisk undersøgelse forud for anlæggelsen af motorvejen mellem Kliplev og Sønderborg. Udgravningen afdækkede spredtliggende bopladsspor fra ældre jernalder. På grund af manglende resultater blev udgravningen hurtigt afsluttet. Undersøgelsesår 2009.

Vil du vide mere

Er du interesseret i at vide mere om denne lokalitet, findes der en mere udførlig udgravningsberetning på Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev, Dalgade 7, 6100 Haderslev.