Udgravning ved Klosterbjerg III (HAM4753)


Graveske_og_rapport_01

Intro

Arkæologisk undersøgelse forud for anlæggelsen af motorvejen mellem Kliplev og Sønderborg. Udgravningen afdækkede fire treskibede langhuse fra ældre / yngre romersk jernalder (66-250 e.Kr.), med tilhørende økonomibygninger og hegn. Undersøgelsesår 2008

Er du interesseret i at vide mere om denne lokalitet, findes der en mere udførlig udgravningsberetning på Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev, Dalgade 7, 6100 Haderslev.