Udgravning ved Klosterbakken C-D (HAM4474)


Graveske_og_rapport_01

Intro

Arkæologisk undersøgelse forud for parcelhus udstykning. Udgravningen afdækkede 2 ringgrøfter fra yngre stenalder, 2 urner samt en jordfæstegrav fra ældre romersk jernalder, hustomter fra ældre jernalder, samt en middelalderlig smedje Undersøgelsesår 2005

Er du interesseret i at vide mere om denne lokalitet, findes der en mere udførlig udgravningsberetning på Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev, Dalgade 7, 6100 Haderslev.