Udgravning ved Klosterbakken B (HAM4474)


Graveske_og_rapport_01

Intro

Arkæologisk undersøgelse forud for parcelhus udstykning. Udgravningen afdækkede dele af en rækkelandsby fra ældre jernalder (50 f.Kr. til 150 e.Kr.). De fire udgravede gårde bestod af hovedhus og en til flere økonomibygninger. Undersøgelsesår 2006.

Vil du vide mere

Er du interesseret i at vide mere om denne lokalitet, findes der en mere udførlig udgravningsberetning på Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev, Dalgade 7, 6100 Haderslev.