Udgravning ved Kløverlykke vest (HAM4550)


Graveske_og_rapport_01

Intro

Arkæologisk undersøgelse forud for udstykning til parcelhuse. Indenfor tre mindre felter afdækkede udgravningen bopladsspor fra yngre bronzealder til førromersk jernalder, primært i form af gruber og enkelte stolpehuller. Undersøgelsesår 2012.

Er du interesseret i at vide mere om denne lokalitet, findes der en mere udførlig udgravningsberetning på Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev, Dalgade 7, 6100 Haderslev.