Udgravning ved Kløjing (HAM4238)


Graveske_og_rapport_01

Intro

Arkæologisk undersøgelse forud for anlæggelsen af en ny stald. Udgravningen afdækkede en gård fra 1300-tallet. Gården bestod af tre hustomter, hvoraf de to formodentlig har været i flere etager. Midt på gårdspladsen fandtes en brønd. Undersøgelsesår 2003.

Er du interesseret i at vide mere om denne lokalitet, findes der en mere udførlig udgravningsberetning på Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev, Dalgade 7, 6100 Haderslev.