Udgravning ved Kirkestræde 11


Graveske_og_rapport_01

Intro

Der blev ved forundersøgelsen erkendt kulturlag, der formodentlig skal dateres fra middelalder til 2000-tallet. Der kunne ikke udskilles konstruktioner blandt kulturlagene, der for hovedpartens vedkommende tolkes som sekundære eller redeponerede.