Udgravning ved Kirkeløkken, Nr. Søby


Graveske & rapport

Intro

Ved forundersøgelsen fremkom spredte forhistoriske bopladslevn, bl.a. få gruber heriblandt en affaldsgrube fra yngre bronzealder, samt spor efter mulige huse i form af et et mindre antal stolpehuller. Nogle af disse kan, ud fra hustypen, dateres til jernalder, og på grundlag af pladsens overordnede

Desuden fremkom rester af middelalderlige/efterreformatoriske dyrkningssystemer, samt en del moderne fyldskifter såsom drængrøfter og opgravning til kloakledning.