Udgravning ved Kildehuse V


Graveske & rapport

Intro

OBM 8439, Kildehuse V. Arkæologisk forundersøgelse af 10 ha stort areal forud for anlægsarbejder. Der er påvist bebyggelsesspor fra bronzealder-ældre jernalder, samt yngre romersk-ældre germansk jernalder Arkæologisk rapport nr. 237, 2011.