Udgravning ved Kildehuse IV


Graveske & rapport

Intro

Forundersøgelse af et ca. 43.000 m2 stort areal forud for anlægsarbejde i Tietgen Byen, på hjørnet af C.F. Tietgens Boulevard og Emil Neckelmanns Vej.

I det undersøgte areal mod sydvest findes der flere gruber med keramik, der kan dateres til yngre bronzealder eller ældre jernalder. Der kunne ikke konstateres bebyggelse i samme område.I undersøgelsens nord-østlige del registreres et større grubekompleks, der umiddelbart dateres til middelalder. Lidt syd for grubekomplekset ses en grøft der kan være markering af et middelalderligt tofteskel, og en mulig afgrænsning af det omtalte grubekompleks. Der kan ikke udskilles egentlig bebyggelse i området, men det kan forventes at dette kunne findes ved at følge tofteskellet.