Udgravning ved Kildehuse II


Graveske & rapport

Intro

Ved udgravningen fremkom gravpladskompleks i bestående af et brandgravsfelt med 40 brandgrave fra yngre bronzealder. Samt en jordfæstegravplads fra vikingetid (900-tallet). Desuden enkelte bebyggelsesspor fra yngre bronzealder og førromersk jernalder.