Udgravning ved Kielbjergvej


Graveske & rapport

Intro

Ved forundersøgelse fremkom tre indhegnede gårdsanlæg fra yngre romersk eller germansk jernalder samt enkelte staklader og 9-stolpe konstruktioner. Foruden konstruktionerne fremkom spredte gruber, hvoraf enkelte kunne dateres til ældre jernalder generelt.