Udgravning ved Kielbergvej Nord


OBM5491

Intro

Arkæologisk udgravning af gårdsenheder fra ældre og yngre jernalder med spor efter metalforarbejdning.