Udgravning ved Kauslunde


Graveske & rapport

Intro

Undersøgelsen påviste at området har rummet en middelalderlig gård, som har bestået af mindst 3-4 et-skibede huse med tilhørende hegnsforløb.