Udgravning ved Kamp Syd (HAM5146)


Graveske_og_rapport_01

Intro

Arkæologisk undersøgelse forud for anlæggelsen af en ny gasledning mellem Egtved og Ellund. Udgravningen afdækkede bl.a. en grav fra enkeltgravskulturen (ca. 2400 f.Kr.) samt en urnegravplads fra romersk jernalder (ca. 100-300 e.kr.) Undersøgelsesår 2011.

Er du interesseret i at vide mere om denne lokalitet, findes der en mere udførlig udgravningsberetning på Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev, Dalgade 7, 6100 Haderslev.