Udgravning ved Kærsagerhaven Øst


Graveske & rapport

Intro

Ved udgravning fremkom et reskibet langhus fra vikingetid samt spredte bebyggelsesspor i form af gruber, kogegruber og stolpehuller fra bronze- eller jernalder og førromersk jernalder.