Udgravning ved Kærgård (HAM4980)


Graveske_og_rapport_01

Intro

Arkæologisk undersøgelse forud for udbygning af stald. Udgravningen afdækkede bebyggelsesspor, bestående af huse fra perioden yngre bronzealder (1000 – 500 f.Kr.) og ældre romersk jernalder (0 - 170 e.Kr.). Undersøgelsesår 2010-2012

Er du interesseret i at vide mere om denne lokalitet, findes der en mere udførlig udgravningsberetning på Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev, Dalgade 7, 6100 Haderslev.