Udgravning ved Jupitervej (MKH1649)


Graveske_og_rapport_01

Intro

Arkæologisk undersøgelse forud for anlæggelsen af vej- og kloarktracé. Udgravningen afdækkede en hustomt fra højmiddelalderen (1200-1300 e.kr.) Undersøgelsesår 2008.

Er du interesseret i at vide mere om denne lokalitet, findes der en mere udførlig udgravningsberetning på Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev, Dalgade 7, 6100 Haderslev.