Udgravning ved Jerstrup Hovedgård


Graveske & rapport

Intro

Ved forundersøgelse blev der påvist et byggelag til en ældre fase af den eksisterende hovedgård fra 1700-tallet. Byggelaget blev på baggrund af teglbrokker dateret til nyere tid. Desuden blev gårdens kunstige banke erkendt og undersøgt.