Udgravning ved Industrivej, Ejby sogn


Graveske & rapport

Intro

Undersøgelsen resulterede i fund af gruber og udsmidslag i naturlige lavninger, der rummede fl intinventar, keramik og knogler fra bondestenalderen. Denne undersøgelse har 2 rapporter.