Udgravning ved Industrivej, Ørbæk sogn


Graveske & rapport

Intro

Forundersøgelsen bestod af 3 etaper. Der blev fundet 19 gruber, hvor de 10 kunne nærmere typebestemmes til såkaldte kogestensgruber og tyknakket flintøkse fra yngre bondestenalder.