Udgravning ved Ibjerg V


Graveske & rapport

Intro

Ved undersøgelsen blev der lokaliseret en ca 4x5m stenlægning med et 3,5x4,85 m langovalt dødehus fra yngre stenlader, sandsynligvis senneolitikum. Højen kan ikke umiddelbart dateres nærmere end yngre stenalder.

Under højen lå der tre gruber, som ikke kunne typebestemmes, men dog på grund af deres stratigrafiske placering må dateres til stenalderen. På feltet omkring højen lå enkelte recente og udaterbare gruber samt to anlæg, som er tolket som resterne af to ringgrøfter muligvis fra enkeltgravskulturen eller tidlig keltisk jernalder vurderet udfra anlægstype og dimensioner.