Udgravning ved IKEA


Graveske & rapport

Intro

Før byggeriet af Ikeas møbelhus resulterede en arkæologisk forundersøgelse i fund af spredte kogestens-, affalds- og lertagningsgruber på arealets nord- og østlige del. Keramikfund i gruberne daterer aktiviterne på området til ældre jernalder.