Udgravning ved Hyrdestræde (MKH1278)


Graveske_og_rapport_01

Intro

Arkæologisk undersøgelse forud for udvidelse af parkeringsplads. Udgravningen afdækkede en hidtil ukendt del af voldgraven til slottet, samt en række af stolpehuller. Dateringen af voldgraven er usikker, men formodes til 1200-tallet. Undersøgelsesår 2006.

Er du interesseret i at vide mere om denne lokalitet, findes der en mere udførlig udgravningsberetning på Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev, Dalgade 7, 6100 Haderslev.