Udgravning ved Hyllehøjskolen


Graveske & rapport

Intro

Et areal på ca. 17500 m² blev forundersøgt forud for etablering af nye sportsbaner. Forundersøgelsen resulterede i en mindre udgravning af den østlige del af det berørte areal. Der fremkom den vestlige del af et 3-skibet hus, nogle affaldsgruber og spredte fyldskifter fra yngre bronzealder.