Udgravning ved Hvinderupgård (MKH1651)


Graveske_og_rapport_01

Intro

Arkæologisk undersøgelse forud for staldbyggeri. Udgravningen afdækkede en enkeltgård i flere faser (vikingetid-middelalder). Yderligere blev der fundet spredte anlægsspor fra førromersk jernalder samt hørristningsgruer fra nyere tid. Undersøgelsesår 2009

Er du interesseret i at vide mere om denne lokalitet, findes der en mere udførlig udgravningsberetning på Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev, Dalgade 7, 6100 Haderslev.