Udgravning ved Hvilehøjvej Syd


Graveske & rapport

Intro

Ved undersøgelsen fremkom to gruber hvoraf én tolkes som en kogegrube. Derudover fremkom et muligt stolpehul, der dog ikke indgår i nogen konstruktion. Kogestensgruben dateres til Bronze- eller Jernalder. Denne udgravning har 3 rapporter.