Udgravning ved Hvilehøjvej


Graveske & rapport

Intro

Der blev under prøvegravning af området ikke påvist anlæg af arkæologisk interesse og følgende ikke foretaget egentlig arkæologisk undersøgelse af området.