Udgravning ved Humlegård (HAM4764)


Graveske_og_rapport_01

Intro

Arkæologisk undersøgelse forud for anlæggelsen af motorvejen mellem Kliplev og Sønderborg. Udgravningen afdækkede et aktivitetsområde fra oldtiden bestående af bl.a. flintafslag. Herunder et forarbejde til en tværpil. Undersøgelsesår 2099.

Er du interesseret i at vide mere om denne lokalitet, findes der en mere udførlig udgravningsberetning på Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev, Dalgade 7, 6100 Haderslev.