Udgravning ved Horsemosegård


Graveske & rapport

Intro

Forud for byggemodning forundersøgtes et areal på omtrent 52.000m2. Af disse indstilledes 23.405 m2 til udgravning.

Ved udgravningen undersøgtes 62 treskibede langhuse, 28 firestolpeanlæg og 32 hegnsforløb. Der kan udskilles syv gårdsanlæg i op til fire faser. Bebyggelsen kan hustypologisk dateres til yngre romersk samt ældre germansk jernalder. Der er ligeledes erkendt otte huskonstruktioner, som frasen førromersk- eller ældre germansk jernalder.Derudover kan der til bebyggelsen knyttes 5 brønde.