Udgravning ved Horsebækgyden


Graveske & rapport

Intro

Ved forundersøgelse af arealet, forud for en byggemodning til boligudstykning, fremkom spredte bebyggelsesspor primært i form af gruber samt enkelte stolpehuller. Syv af gruberne kan på baggrund af keramikken dateres til bronze- eller jernalder.