Udgravning ved Holmene


Graveske & rapport

Intro

Ved forundersøgelsen fremkom et langhus fra yngre bronzealder eller ældre jernalder (ca.1000 f.Kr.-160 e.Kr), samt spredte bebyggelsesspor i form af gruber og stolpehuller. Der blev ikke fundet noget daterende materiale.