Udgravning ved Holmehøjvej


Graveske & rapport

Intro

Denne bygherrerapport handler om den arkæologiske prøvegravning af et 14.000 m2 stort areal ved Holmehøjvej i Ringe. Ved prøvegravningen fremkom spredt liggende gruber fra ældre jernalder samt enkelte stolpehuller der ikke kan dateres nærmere.