Udgravning ved Hjulby


Graveske & rapport

Intro

I forbindelse med planer om byggemodning er der blevet foretaget prøvegravning på et stort område fra Hjulbyvej i vest til Odensevej i øst.

En del af arealet er indstillet som Kulturarvareal af national betydning.Trods recente forstyrrelser fremkom områder med koncentrationer af anlæg og flere forskellige konstruktionstyper som langhuse, sidebygninger og grubehuse. Preliminært dateres de fremkomne anlæg og konstruktioner ud fra sammenhængen med de før undersøgte områder til perioden yngre jernalder til tidlig middelalder.