Udgravning ved Hjallese Torp/Torpegården


Graveske & rapport

Intro

Ved forundersøgelse og efterfølgende udgravning påvistes bebyggelse fra ældre middelalder, høj- eller senmiddelalder. Bebyggelsen fra ældre middelalder tolkes som ældste fase af udflytterbebyggelsen Hjallese Torp, der kendes fra gammelt kortmaterial.